cięcie blach

Współczesny przemysł, a szczególnie niektóre jego sektory, opierają się na wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów, do których należy m.in. blacha, znajdująca szerokie zastosowanie np. w budownictwie. Zanim jednak zostanie użyta do konkretnych celów bardzo często musi przejść wstępną obróbkę, która przygotuje ją do późniejszych zadań.

Cięcie blach

Jednym z rodzajów obróbki jest cięcie blach. Istnieją różne sposoby cięcia. Można wyróżnić m.in cięcie plazmowe, laserowe, czy też strumieniem wody. Niektóre z nich są zautomatyzowane, inne zaś wymagają operatora. Najbardziej dokładne i równe jest cięcie za pomocą strumienia wody, które popularność zdobyło dopiero w ostatnich latach. Wszystkie te sposoby są używane również jako metoda obróbki metali różnego rodzaju. Cięcie to jednak nie jedyna metoda obróbki zarówno metali, jak i blach. Istnieje bowiem również tzw. obróbka plastyczna. Jest to metoda polegająca na wywieraniu na tych materiałach, z pomocą odpowiedniego narzędzia, nacisku przekraczającego ich granicę plastyczności. Granica plastyczności jest to wartość naprężenia, przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne zmiany w strukturze danego materiału, dzięki czemu może on zmieniać swój kształt oraz wymiary. Wraz ze zmianą struktury zmieniają się jego właściwości mechanicznych. Proces ten może przebiegać na gorąco, na półgorąco lub na zimno. Metodę tą realizuje się na wiele sposobów, do których należą walcowanie, kucie, wyciskanie, ciągnienie i tłoczenie. Najbardziej powszechne są tłoczenie oraz walcowanie.